10.02.2012 г.

Открито писмо против добива на шистов газ в България

В качеството си вице-генерален секретар на Европейската федерация по спелеология, изпращам ви призив за подкрепа на акцията на федерацията против добива на шистов газ в Европа” .


Моля, разпространете това съобщение до всички пещерняци и ваши приятели !„Уважаеми спелео-приятели!

Както ви информирахме в началото на октомври, Общото събрание на Европейската федерация по спелеология (FSE) реши да изпрати официално отворено писмо до Европейската комисия с копие до Евродепутатите с оглед да ги информира за нашата загриженост относно експлоатацията на Шистовия газ в Европа.

Затова тогава е създадена европейска FSE работна група, която след 4 месеца работа иска да сподели резултатите с вас. Пълният текст на писмото можете да намерите на:

www.eurospeleo.org/FSE-letter-shale-gas-schiste.pdf

Каним ви да участвате в тази акция на FSE по два начина:

ДЕЙНОСТ 1: Това официално писмо на FSE е изпратено до Европейската комисия, но ние разчитаме на вас да го изпратите на Евродепутатите – членове на Европейския парламент от вашата страна да поискате да изпратят техните официални предложения по темата на FSE на адрес: shalegas@eurospeleo.org

Тези отговори ще бъдат публикувани на уеб-сайта на FSE.

Разбира се, насърчаваме ви да изпратите писмото до вашите приятели и да ги поканите да направят същото, дори и да не са пещерняци.

Важно е максимален брой пещерняци и техни приятели от вашата страна да изпратят писмото до вашите Евродепутати и да изпратят съответно отговора си до FSE.

За да улесним работата ви, работната група на FSE е подготвила таблица, където вие може да намерите всички електронни адреси на Евродепутатите, подредени по страни. Тя се намира на: http://www.eurospeleo.org/eurodeputies.xls

Ако живеете в страна, която не е член на ЕС, насърчаваме ви да изпратите писмото до Евродепутатите от „страните-сираци” (без пещерняшки клубове), посочени тук:

Кипър, Естония, Малта, Латвия

ДЕЙНОСТ 2: Предвид на това, чe това писмо е отворено, ние ви призоваваме да то подпишете. За това изпратете е-майл на адрес:

signature@eurospeleo.org

посочвайки трите ви пълни имена , градът и пощенския му код, държавата, и като опция името на вашата организация, ако вие я представлявате чрез вашият подпис.

Дори в този случай, всички членове на вашата организация, разбира се, са поканени индивидуално да подпишат откритото писмо, а също така и приятели на пещерняците.

Ако имате въпроси, моля задайте ги на е-майл: shalegas@eurospeleo.org

Ако искате да поощрите групата срещу добива на шистов газ на FSE вие можете да го направите с вашият подпис на : signature@eurospeleo.org

Ние ще ви държим информирани за напредъка на тази акция.

Благодаря за съдействието,

Оливие Видал

Генерален секретар на FSE”

(Превод от английската версия на писмото: М.Стаменова, А.Жалов)

4.01.2012 г.

Спелеолозите от Видин продължават битката за Башовишки печ!

Спелеолозите от пещерен клуб "Бонония"- Видин продължават битката за запазване на пещерата "Башовишки печ" край гара Орешец от унищожаване !
http://bntplovdiv.com/news/politics/organizations/4576-prirodozashtitnitzi-branyat-peshterata-bashovishki-pech.html
Ще има обаче кой да ги чуе?
Още по случая можете да прочетете и на: http://www.vidin-online.com/pescheri-v-oblastta/bashovishki-pech-bashovitsa както и http://news.myvidin.com/about-65811.html

Как реагират структурите на МОСВ по случая "Яровата пещера"

В Яровата пещера край с.Трем са изхвърлени бидони с опасни отрови! За случая можете да научите повече тук!


Какво се случи след подаденият от нас сигнал!
Чакаме подробности по случая!
Днес, 4-ти януари опасните хербициди бяха извадени от Яровата пещера! Вижте как:

26.12.2011 г.

2- pи Европейски симпозиум по опазване на пещерите - Швейцария

13 Швейцарски национален конгрес по спелеология

7-ми EuroSpeleo форум
29 Септември 1 Октомври 2012 г., Muotathal, Швейцария
http://speleodiversity.ch/speleodiversityE.html
Най-добрите практики за Cave и Карст защита в Европа
2-ри EuroSpeleo защита на симпозиум
29-30 Sept 2012
http://www.eurospeleo.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=50
1-ви циркуляр
2-ри EuroSpeleo симпозиум за защита на пещерите „Най-добрите практики за защитата на пещерите и карста в Европа”, ще се проведе в Muotathal (Швейцария)
от 29 до 30 септември 2012 г.
От името на Организационния комитет, най -любезно каним всички пещерняци и учени , свързани с опазването на карста и пещерите , да участват в 2-рия Евро-спелео симпозиум , организиран съвместно от швейцарското спелеоложко и Европейската комисия по защита на пещерите при Европейската спелеоложка федерация и подкрепена от Комисията за научна спелеология (SSS и SCNAT).
Организиращи институции
Европейска комисия по опазване на пещерите, Европейска федерация по спелеология
http://www.eurospeleo.eu/
Група по спелеология Regensdorf
http://www.agsr.ch/
Група за пещерни проучвания на t Hölloch
http://www.hoellochforschung.ch/web/
Пещерн група на Muotathal http://www.heinzer.ch/hgm/
Научен комитет
Д-р Жан CLOTTES, Д-р Александър KLIMCHOUK, Д-р Щайн-Ерик LAURITZEN
Д-р Оана Молдован,
Организационният комитет: Д-р Jan URBAN, Кристиане Гмурец, Виорел LASCU, Йоана MELEG, Оливие VIDAL
Цели на симпозиума
Целите на този симпозиум е да осигури платформа за учени и спелеолози, активни в областта на опазването на пещерите и карста , да споделят състоянието на техниката на опазване , на се направи преглед на текущите им работи за да се обменят мнения и от двете гледни точки относно най-добрите практики с приложимост в Европа. Резултатите от дискусиите ще бъдат първата стъпка в разработването на рамков документ за опазването и защитата на пещерите и карста в Европа в контекста на нормативната уредба- Насоки за защитата на карста и пещерите, Директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. относно Опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна) и Препоръка за опазване на геоложкото наследство и зони със специален геоложки интерес (Комитет на министрите на Съвета на Европа, 2004 г.) и други съществуващите конвенции на европейско и световно ниво. Ролята на документа ще бъде да подчертае съществената роля на пещерите и карста като природни паметници (биологични, геоложки, геоморфоложки, минераложки, алеонтоложки, хидроложки и т.н.), исторически и културни ценности (археологически, антроположки).
Освен това, той ще бъде ефективен инструмент за поддържане на Европейските пещери, може би също и в изграждането на европейска директива или европейски препоръки и регламенти относно защитата на пещерите.
Симпозиум график
Събота, 29 септември: 12:00-17:30.
Неделя, 30 септември: 9:00-12:00; 14:00-17:30.
Резюметата
Резюметата трябва да бъдат написани на английски и френски език. За да подадете резяметете си , моля, посетете:
http://www.eurospeleo.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=5 4.
Резюме краен срок за подаване: 1 май, 2012.
Резюме приемане уведомление: 1-ви юли , 2012.
Всички подадени резюмета ще бъдат оценени от Организационния комитет от 1-ви юни 2012.
Ревизираната форма на резюметата трябва да бъдат изпратени на адрес : protection@eurospeleo.org на не по-късно до 15 –ти юни 2012.
Регистрация
За да се регистрирате моля посетете онлайн мястото за регистрация на 13-ия конгрес на Швейцарската спелеоложка асоциация, 7-ми EuroSpeleo форум:
http://speleodiversity.ch/anmeldungE.php.